misija i vizija

misija i vizija

Vizija

Potaknuti ljude na širenje svjesnosti i unutarnju preobrazbu koja će im omogućiti spoznaju o njihovoj istinskoj prirodi i život sa osjećajem punoće, radosti, inspiracije, ljubavi, smisla, zdravlja, kreativnosti i slobode.

Misija

Kroz programe vježbanja, edukacije, izlete, seminare, radionice, predavanja i sl. podržavati pojedince u kreiranju vlastitog zdravlja, wellbeinga i kreativnog življenja.
Razvijanje i poticanje prirodnog, multidisciplinarnog pristupa kompleksnom pitanju zdravlja
Savjetovanje, podrška i podučavanje
Otkrivanje kreativnih potencijala čovjeka i njihov maksimalni razvoj
Buđenje kreativnog, humanog i odgovornog načina življenja; u odnosu na sebe kao jedinku, društvo, Planetu Zemlju i Život u cjelini
Poticanje, razvijanje i realizacija zdravstvenih, edukativnih, znanstvenih i duhovnih programa koji pridonose kvaliteti življenja
Razvijanje wellbeing koncepta koji poštuje i koristi prirodne resurse Čovjeka, Zemlje i Prirode u cjelini
Kroz teoretski i praktični rad, educiranje o važnosti razvoja svakog aspekta čovjeka (mentalnog, emocionalnog, fizičkog, duhovnog, socijalnog...)
Povezivanje sa prirodom i korištenje njezinih potencijala za dobrobit Planete i društva
Razvijanje duha suradnje, tolerancije, suosjećanja, pomaganja i međusobnog razumijevanja sa ciljem postizanja većeg sklada među pojedincima i društvom općenito
Poticanje i edukacija ljudi o tome kako živjeti u skladu sa prirodom unutar sebe i prirodom koja nas okružuje