holistički koncept

holistički koncept

Solar Spirit je holistički koncept koji uključuje sve aspekte čovjeka kao multidimenzionalnog bića. Holistički pristup znači cjelovit, sveobuhvatan pristup. Pojam holističkog načela ne odnosi se samo na tijelo kao povezanu cjelinu, već podrazumijeva općenito svijest o povezanosti svega postojećeg u univerzumu. To znači; kada se dio cjeline iscijeli/izbalansira to utječe na sve što postoji.

Fizički aspekt – tijelo: opipljivi i vidljivi dio nas koji preko 5 osjetila (vid, njuh, sluh, opip, okus) povezuje naš unutarnji i vanjski svijet.
Uključuje svjesnost i brigu o tijelu kroz niz aktivnosti; fizičku aktivnost (kojom se razvija npr. snaga, izdržljivost, fleksibilnost, koordinacija, preciznost, ravnoteža, te funkcionalnost i zdravlje svih organa i organskih sustava), relaksaciju, higijenu, brigu o zdravoj prehrani, balansiranje rada i odmora i sl.

Emocionalni aspekt – emocije: “nevidljivi” ali vrlo moćan dio nas koje se mijenja od trenutka do trenutka i vrlo snažno djeluje na cjelokupni psihosomatski sustav i naš doživljaj života. Svjesnost, razumijevanje i prihvaćanje vlastitih i tuđih emocionalnih stanja i promjena. Emocionalno zdravlje podrazumijeva entuzijazam, optimizam, osjećaj zadovoljstva, sreće, ispunjenosti, zahvalnosti. Također sposobnost svjesnog i slobodnog izražavanja emocija, suočavanja sa stresnim situacijama na pozitivan način.

Mentalni aspekt – misli: “nevidljive” ali stvarne, misli koje su vezane uz naša znanja, stavove, odluke, vjerovanja, slike, sjećanja....
Podrazumijeva sposobnost razmišljanja, sposobnost učenja, analize, sinteze, kreativnog i pozitivnog mišljenja i novih ideja. Također sposobnost izražavanja, osmišljavanja, želje za istraživanjem, učenjem, razumijevanjem, sposobnost koncentracije, odlučivanja i sl.

Duhovni aspekt – duša/duh: odnos sa najdubljim dijelom sebe, životom, sa višom svijesti, izvorom postojanja.
Život sa smislom i ciljem. Razumijevanje i osjećanje vlastite svrhe u životu. Uključuje snažan osjećaj osobnih vrijednosti i motivaciju na djelovanje, osjećaj mira i povezanosti sa središtem svoga bića i samim životom. Promatranje svakog trenutka i raznih situacija kao izazova i mogućnosti da se razvijemo u svjesnija i sretnija bića, te počinjemo razumijevati smisao vlastite egzistencije.

Te u širem smislu:

Socijalni aspekt kao zdrav odnos sa okolinom u kojoj živimo, skladne odnose, ravnomjernu izmjenu primanja i davanja, osjećaj povezanosti sa drugima, suosjećanje i zajedničko djelovanje. Poštivanje sebe i drugih, poštivanje raznolikosti, uvažavanje različitih kultura, tradicija i načina življenja.

Profesionalni aspekt uključuje pronalaženje aktivnosti kroz koje se izražavamo, koje nas ispunjavaju, čine izazov i potiču na istraživanje, razmišljanje, kreiranje i djelovanje. Postavljanje i realizacija ciljeva koje smo postavili u našem profesionalnom životu. Osjećanje smisla i više svrhe kroz ono što je naše profesionalno usmjerenje.

Zdravlje okoliša (ekologija) podrazumijeva svijest o važnosti okoliša za naše zdravlje i brigu o prirodi. Promatranje i osjećanje prirode kao svojeg proširenog tijela. Shvaćanje važnosti Planete Zemlje u našim životima (iz koje crpimo apsolutno SVE što koristimo).
Shvaćanje da u zagađenoj prirodi ne može postojati zdrava hrana, čista voda, zrak, zdrava klima pa tako niti zdrav i radostan čovjek.

I konačno svaki od ovih aspekata nije zaseban aspekt i odvojen od drugih već su svi povezani i međuovisni.